વેપારના કેટલાંક અસરકારક નાનકડાં સુત્રો…જે વાત મોટી કરે છે.

જૂની કેહવત: ‘થીંક ગ્લોબલી, એક્ટ લોકલી.
નવી કેહવત: ‘થીંક એન્ડ એક્ટ ગ્લોકલી’. ઈંટરનેટના વ્યાપ વધ્યા પછી આ બંને ફેક્ટર્સને એકસાથે ધ્યાનમાં લઇ અમલમાં મુકવા પડશે.

જુનું સૂત્ર: ‘નો પર્સ્નાલાઈઝેશન, ઓન્લી પ્રોફેશનાલિઝમ’ (ઓછો ઘરોબો, વધુ ધંધાકીય હિત)
નવું સૂત્ર: ‘બી પર્સ્નાલાઈઝડ મોર ટુ બીકમ બેટર પ્રોફેશનલ’ (વધુ ધંધાકીય હિત મેળવવા વધુ ઘરોબો કેળવો)

વેપારમાં ખોટ: વેચાણ વખતે ફાયદા ઓછા ને વાયદા વધારે.
વેપારમાં નફો: વેચાણ વખતે ફાયદા વધારે ને વાયદા ઘણાં ઓછા.

 

બુદ્ધિશાળી વેપારી: એવી વ્યક્તિ જેણે ઘણું બધું અચિવ કર્યું છે તો પણ શીખતો જ રહે છે.
બુદ્ધુશાળી વેપારી: એવી વ્યક્તિ જે એવું માને છે કે પોતે ઘણું બધું શીખી લીધું છે પણ અચિવ કર્યું નથી.

જૂની કેહવત: ભૂંસવા માટેનું રબ્બર એ લોકો માટે છે જે વારંવાર ભૂલો કરતા હોય છે.
નવી કેહવત: ભૂંસવા માટેનું રબ્બર એ લોકો માટે છે જે ભૂલો કરીને તુર્તજ સુધારી લેતા હોય છે.

સહેલી વાત: સહેલું અને સુપાચ્ય લખાણ લખવું.
અઘરી વાત: સહેલું લખાણ વાંચીને-પચાવીને એના ઊપર લખવું.

 

મારા માર્કેટિંગ ગુરુ મુરબ્બી દસ્તુર સાહેબની ભાષામાં.. થોરામાં ઘનનું સમજ્જો..

2 comments on “વેપારના કેટલાંક અસરકારક નાનકડાં સુત્રો…જે વાત મોટી કરે છે.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.