વેપાર-વ્યથા: માત્ર એક સવાલ…

Raising-Fingureદોસ્તો, ઈન્ટરનેટ પર તમારી પ્રોડક્ટ(સ) અથવા સર્વિસ(સેવા) કે કેરિયર(કારકિર્દી) ને શરુ કરવામાં કે ડેવેલોપ કરવામાં કોઈ આડ(મુશ્કેલી) આવતી હોય ને એ માટે તમને એક જ પ્રશ્ન પૂછવો હોય તો તમે કયો પૂછો?-

 આ રહી તમારી પ્રશ્નપેટી:

Advertisements

3 comments on “વેપાર-વ્યથા: માત્ર એક સવાલ…

  1. અરે, ભાઈ
    આવા સવાલ પોસ્ટમાં શી રીતે પૂછાય? આ તો પહેલી જ વાર જોયું. શીખવાડવાનાં કેટલાં ફદિયાં?

    • દાદા, તમને તો ખબર છે…કે મારા કામ ‘હટકે’ હોય છે. એટલે ખણખોદ કરીને એવા કામ કરતો રહું છું જેથી મને તો મને પણ બીજાને પણ ફાયદો થાય. આ ‘ફોર્મ’ સર્વિસ વર્ડપ્રેસમાંજ આપી છે. જ્યારે પોસ્ટ લખો ત્યારે ઉપરની તરફ ‘ફોર્મેટ’ બાર પર ‘ઇન્સર્ટ ફોર્મ’ નામની પણ ફેસેલીટી આપવામાં આવે છે. બસ ક્લિક કરો ને…જે જોઈએ..જેમ જોઈએ તેમ સેટ કરતાં જાવો, ‘જાની’ ને એપ્લાય કરી મને કેહ્જો જાની!

  2. […] પાછલી પોસ્ટમાં મુકેલી પ્રશ્નપેટીમાં આવેલા કેટલાંક સવાલોના જવાબો તેની […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s