નેટ વેપાર- માર્ચ મહિનાની મુકાયેલી મસાલેદાર માહિતીઓની માર્ચ-પાસ્ટ!

Nushell-March

માર્ચ ‘પંચ’

આ મહિનાની પ્રો. બાટલીવાલાની પીવા લાયક (સમજો કે યાદ રાખવા જેવી) બીજી એક સોજ્જી બાબત 

4 comments on “નેટ વેપાર- માર્ચ મહિનાની મુકાયેલી મસાલેદાર માહિતીઓની માર્ચ-પાસ્ટ!

  1. ASHOK M VAISHNAV કહે છે:

    નૅટ વેપાર પર માર્ચ મહિનામાં ફાગ ખેલવાની, નવા ‘મસાલા’ વસાવવાની, વેરા [બચાવવાનાં] આયોજન પર આવતા વર્ષના ઉગતા [બજેટ] સુર્યની દ્રષ્ટિની નજર વિગેરેની કમાલ માણવાની મજા આવી તેમાં બેમત નથી.

  2. pragnajup કહે છે:

    મને આ પ્રોફેસરસાહેબની પધ્ધતિ ઘણી ગમે છે

  3. GUJARATPLUS કહે છે:

    Technology of Spirituality – Part 1 of 7

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.